Girişimcilikteki Sinir Ucu: Duygusal Zeka

İlk kez 1930 yılında Howard Gardner’ın Çoklu Zekalar Teorisi ile gündeme gelen duygusal zeka kavramı son yıllarda "Girişimcilik" ile sıklıkla anılır hale geldi.

Girişimcilikteki Sinir Ucu: Duygusal Zeka

Son on yıl boyunca insan zekası ve davranışları üzerinde en ilgi çeken konulardan biri "Duygusal Zeka" kavramı olmuştur. Duygusal zeka, Psikolog Peter Salovey ve John Mayer tarafından “Bireyin kendisinin ve diğer bireylerin hislerini anlaması, bunlar arasında ayrım yapması ve elde ettiği bilgiyi davranışlarına aktarabilmesi ile ilgili sosyal zekanın bir alt kümesi” olarak tanımlanırken; Goleman’ın tanımına göre duygusal zeka, "İçsel duygularınızı yönetme ve çevrenizdeki diğer bireylerin duygularını tanımlama yeteneğidir." 

Günümüzde artık yapılan bir çok araştırmaya dayanarak duygusal farkındalığın, başarılı kişilerin ortak özelliği olduğunu söyleyebiliyoruz. Bununla birlikte girişimcilik eylemleri, daha güç ve belirsiz koşullar içerdiğinden, girişimcinin en önemli özelliği aslında söz konusu belirsizlik ortamında risk üstlenerek, karar verme durumunda olmaları. Bir anlamda girişimciliğin itici gücü “risk üstlenmedir” de diyebiliriz.

Son dönemlerde araştırmacılar, girişimcinin arkasındaki kişisel özellikleri tanımlama çabasındalar. Yeni bir ürünü geliştirme ve finansal ve ekonomik girişimcilik alanlarından öteye giderek, gerek değişim ile başa çıkabilme ve değişime uyum sağlama, gerekse karar verme sürecinde tutarlı davranma özelliklerine sahip olabilmek; duygusal zeka yardımıyla kazanılan önemli özellikler olarak biliniyor.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0