Bir Girişimci : Seyfettin BABAT

Bir Hekim, bir Kişisel Gelişim Uzmanı, Öğrenci ve Yetişkin Koçu, Sağlık Bakanlığı onaylı Hipnoterapist, Dental Anksiyete-Dental Fobi Yönetimi Uzmanı... Dr.Seyfettin Babat, adeta "Yaşam Boyu Öğrenme" sloganının vücut bulmuş hali. Sayın Babat ile hem hekimlik hem de girişimcilik üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbeti keyifle okuyacağınıza eminiz...

Bir Girişimci : Seyfettin BABAT

Sayın Seyfettin Babat, siz öncelikle bir diş hekimisiniz ve bunun yanı sıra birçok kişisel gelişim alanında da sayısız eğitim almış bir Yaşam Koçu'sunuz. Bu girişimcilik serüven nasıl başladı? 

Uzun yıllar önceydi. İlla biriyle ya da birileriyle rekabet etmem gerekiyorsa bunun kendim olmam gerektiği konusunda bir karar almıştım. Ancak kişinin bunu uygulamaya çalışmasının çok da kolay olmadığını görmek biraz hayal kırıklığı yaşatmadı desem yalan olur. Yine de hem profesyonel hem de özel yaşamımda birbiriyle örtüşebilecek, uyum ve denge içinde olabilecek bir “ben” inşa etmeye çalışmaktan vazgeçmemeliydim. Bunun için öncelikle kendimi olduğum gibi kabul edip ve kendimi her şeye rağmen sevgiyle kucaklayabileceğime inanmam gerekiyordu. Bunu başarırsam değişebileceğimi biliyordum. Nihayet ufak da olsa değişim başlamıştı. Ancak bu değişimle birlikte çevrem de değişiyordu. Bunun konfor alanımı ne kadar zorladığını anlatmama gerek yok sanırım. Sizlerin de bildiği gibi, yaşam, her daim sürprizlere gebedir. Bu sürprizler her zaman hoş olmak zorunda da değildir. Konfor alanımdan çıkma cesareti göstermem gerektiği gerçeği ile yüzleşmem acı veren bir deneyimle gelince suratına ışık tutulmuş bir tavşan gibi donup kalmama rağmen bir aydınlanmayı da peşi sıra yaşadım. Bunun sayesinde, sorumluluğunu yüklenirsem istediğim kişi olmayı seçme özgürlüğüne sahip olabileceğimi de kavradım. Sartre’ın da dediği gibi, bu seçim beni özgürleştirecekti. Kendi benliğimdeki girişimciliğim(!) işte böyle başladı.
Zaman içinde bilgiyle çoğalmaya, çoğaldıkça da üretmeye başladım.
Ürettikçe paylaşmanın yarattığı hazzı duyumsamak, olmayı seçtiğim kişiyi var etme serüvenimi daha da keyif verici bir yolculuğa dönüştürdü.
Bu yolculuğumda bana eşlik edecek her Can’la birlikte karşılıklı öğrenerek çoğalmaya, üretmeye ve paylaşmaya devam etmek istiyorum. 


Siz Sağlık Bakanlığı onaylı bir hipnoterapistsiniz ve bunu mesleğinizi icra ederken de kullanabiliyorsunuz. Hipnozun diş hekimliğinde uygulama alanları nelerdir?

Dünya'da bilimsel ve tıbbi hipnozu en fazla kullanan tıp mensuplarının diş hekimleri olduğunu biliyor muydunuz? Hipnozla tedavi yapan hekimler arasında yüzde 40 oranıyla diş hekimleri en önde gelmektedir. Bilimsel ve yasal anlamda 1958 yılından beri tıbbi amaçlarla hipnozun resmen kabul edildiği Amerika Birleşik Devletleri'nde faal 5 tıp kuruluşunun 3 tanesi diş hekimlerine ait kuruluşlardır
Hipnozun, diş hekimliğinde kullanımına hipnodonti adı verilmektedir.
Hipnoanestezi ile belirli vakalarda iğnesiz ve ağrısız tedavi, korku ve kaygının önlenmesi, diş gıcırdatmanın tedavisi, proteze alışmayı kolaylaştırma, bulantı, öğürme refleksinin kontrol altına alınması,ağız bakımı ve hijyeni konusunda motivasyon sağlanması gibi konular diş hekimliğinde hipnozun kullanım alanlarındandır.
Diş hekimliğinde tedaviler için çoğu zaman engel oluşturan dental anksiyete, hem hastalar hem de hekimler için çok büyük bir problemdir.
Dental fobisi olan hastalarda hipnoz bir terapi enstrümanı olarak kullanılıp, bu fobinin kaynakları tespit edilebilir ve hastanın bununla baş edebilmesi için gerekli çalışmalar yapılabilir.
Güvenilir araştırmaların büyük bir bölümü hipnozun dental anksiyetenin giderilmesinde kullanılmasının dışında ağrıyı hafifletmede, ilaç kullanımını azaltmada da faydalı olabileceğini göstermiştir.
Ancak hipnodontinin ana tedavi olmaktan ziyade birleştirici ve tamamlayıcı bir tedavi olduğu unutmamak gerektiğinin altını çizmekte yarar var.

Anksiyete, "Kaygı Yönetimi" nedir? Danışanlarınıza bu konuda nasıl bir uygulama yapıyorsunuz?

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, diş hekimlerinin bu hastaların anksiyete ve korkularını yönetirken ciddi anlamda stres yaşadıklarını gösteren çok fazla bilimsel araştırma vardır. Demek istediğim, bu sürecin yönetilmesi sanıldığı gibi diş hekimleri için çok da kolay değildir.
Ancak diş hekiminin tedaviye yönelik korku ve endişelerin hazırlayıcı faktörlerini bilmesi, çocuk ve erişkin hastaların tedaviye yönelik anksiyetelerine karşı objektif ve empatik bir yol izlemesine olanak sağlar. Diş hekimleri olarak, hastaların anksiyetelerini anlayabilmek ve tedaviyi kabul etmelerini sağlamak için uygun, doğru iletişim ve uygun tedavi seçeneklerini kullanırız.
Hastalarımızla yaptığımız ön görüşmelerde kaygıları, ihtiyaçları ve beklentileri hakkında bilgi ediniriz. İletişim kanallarını açık tutarak hastaları konuşmaya teşvik eder, hastaların sahip oldukları yanlış anlamaları gidermeye çalışırız. İletişimde hastaları istenilen hedeflere yönlendirmede dolaylı öneriler, olumlu imajlar ve hayali canlandırmalar kullanmak çok önemlidir. Sakin bir ses tonu ve yüz ifadesi ile konuşmak, onları anladığını belirtir tarzda bir davranış şekli sergilemek, olumsuz emirler yerine dolaylı ifadelerle iletişim kurmak, hastalardaki "çaresizlik ve bilinmeyen korkusunu yok etmekte, hekimlere karşı olan güveni de arttırdığı yapılan araştırmalarda gösterilmiştir.
Diş hekimleri dental anksiyetenin hazırlayıcı faktörlerini ve psikodinamiklerini çok iyi bildikleri için, iletişim yetenekleri ve davranışsal yönetim tekniklerini gerekirse bazı sedasyon metodlarıyla kombine kullanarak hastalarının bu durumla baş etmesine yardımcı olabilirler.
Tüm bunların yanında dental anksiyete ve fobinin kontrol altına alınmasında hipnoz da diş hekiminin kullanabileceği önemli araçlardan biridir. Dental fobisi olan hastalarda uygun teknikler kullanılarak bu fobinin kaynakları tespit edilebilir ve hastanın bununla baş edebilmesi için gerekli çalışmalar yapılabilir.
Yine de şunu belirtmekte yarar var: Hipnozun kendisi değil, klinikte veya terapi sürecinde enstrüman gibi ustalıkla kullanılması ve tekniklerin terapiye entegre edilebilmesi şifayı sağlamaktadır. Yani sadece hipnoz bilmek tek başına bir işe yaramaz, onu terapi sürecinde nasıl kullanacağınızı bilmeniz önemli. İşte bu yüzden hipnoz uygulayıcısı olmak isteyen hekim, diş hekimi ve klinik psikologlar, oldukça ciddi bir teorik ve pratik eğitimden geçirilmektedir. 


Girişimcilik ruhunu harekete geçirmek isteyen genç girişimcilere hem bir ebeveyn olarak; hem de işin profesyonel kısmındaki taraf olarak tavsiyeleriniz nelerdir?

Girişimcilik sözcüğünü pek sevmesem de ona yeni bir anlam yükleyerek, kendinizin girişimcisi(!) olun derim. Kendinizin en iyi haline dönüşebilmek için öğrenme, üretme, yaratma ve bilgiyi paylaşma konusunda cömert olun. Özünüzün farkına varın; potansiyelinizi bilgiyle, öğrenmeyle ateşleyin. Paylaşarak da büyüyüp, gelişebileceğimiz bir alan yaratabilme seçeneğimizin her daim var olabileceğini unutmayın. Hiçbirimiz, bir diğerini görmezden gelerek gerçek başarıya ulaşamayız. Sadece ulaştığımızı düşündürecek kısa süreli bir yanılsama yaşarız, o kadar.  Kimseyi ötekileştirmeyin, yargılamayın, önyargılı olmayın. Çünkü bizler farklılıklarımızla güzeliz ve bundan doğan biricikliğimizle koskoca bir bütünün vazgeçilmezlerindeniz.
Son olarak şunu da söylemek istiyorum: Yaşadığımız doğal çevreyle uyum konusunda üzerimize düşeni yapmaya çalışmamız uzun vadede herkesin yararına olacaktır. Bu dünya sadece bize ait değil çünkü.Seyfettin Babat Biyografi

1965 yılında İskenderun’da doğmuştur.
1988 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan Seyfettin Babat, 1996 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Önlisans bölümünden mezun oldu.

Hipnoterapi eğitimini, Dr John Butler tarafından kurulan ve yönetilen (HTI) Britanya Hipnoterapi Enstitüsü’ne bağlı bir kurum olan Türkiye Hipnoterapi Enstitüsü'nde (HTIT), Dr John Butler'dan aldı.Akabinde, Yaşam ve öğrenci koçluğu, EFT ve NLP, Aile danışmanlığı, Cinsel Terapi eğitimleri aldı.

Aktif olarak Diş Hekimliği görevine devam etmekte olan Dt.Seyfettin Babat; Etkili İletişim ve Yöntemleri, Dental Anksiyete-Dental Fobi Yönetimi, Sınav Kaygısı Yönetimi, Stres Yönetimi, Hipnoz ve Hipnoterapi,Diş hekimliğinde Hipnoterapi, Diş hekimlerinde Tükenmişlik Sendromu,Pozitif Yaşam Becerileri, Eğitim ve Yaşam Koçluğu Kazanımları konularında seminerler vermektedir.

Tepkiniz nedir?

like
5
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0